PREM Wijkverpleging

PREM wijkverpleging 2020: niet verplicht, toch waardevol?

Op 15 april is door de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging besloten om de PREM Wijkverpleging uit te stellen tot 2021. De zorgorganisaties zijn daarmee niet meer verplicht om de PREM-meting uit te voeren in 2020. Organisaties zijn wel vrij om zelf een afweging te maken of zij deze meting wel of niet doorzetten. Er bestaat ook nog steeds de mogelijkheid om de meting aan te leveren bij Mediquest en bij ZorgkaartNederland. Wanneer voldoende organisaties gegevens aanleveren bij Mediquest dan kan Mediquest de aanbieders ook nog een terugkoppeling geven van de resultaten (benchmark).
Het is en blijft mogelijk in 2020 de PREM wijkverpleging uit te voeren met ARGO. In het kader van lerend verbeteren blijft klantenfeedback belangrijk. Ook verzorgen we graag de plaatsing van waarderingen op ZorgkaartNederland. En wordt de meting uitgevoerd voor eind juni dan zorgen we uiteraard voor aanlevering aan Mediquest.
Meer weten? Neem contact op met Berthe te Velde

PREM Wijkverpleging 2020 met ARGO

Aanbieders van wijkverpleging zijn ook in 2020 verplicht om een meting van cliëntervaringen te doen middels de PREM Wijkverpleging. De resultaten van deze meting zullen gedeeld worden met de teams wijkverpleging ten behoeve van het leren en ontwikkelen, daarnaast zullen de resultaten gedeeld worden met ZorgkaartNederland ten behoeve van cliëntkeuzeinformatie en als laatste zal de informatie ook gedeeld worden met Zorginstituut Nederland, zorgverzekeraars en de branche- en beroepsverenigingen.
Met de landelijke partijen is afgesproken dat de meting van de PREM dient te worden gedaan in de periode van 1 februari – 31 mei 2020. Voor eind mei 2020 dient het meetbureau ook de gegevens al aangeleverd te hebben in de portal van de Trusted Third Party (TTP), voor de doorlevering van de gegevens van eerdergenoemde partijen, behalve de doorlevering aan ZorgkaartNederland. Dat is een taak van het meetbureau. Voor 2020 is Mediquest de TTP.
Meer informatie kunt u vinden bij ACTIZ en in het handboek PREM wijkverpleging  

Voordelen van een meting met ARGO:

– onafhankelijke meting, persoonlijke aanpak
– elke methode van dataverzameling is mogelijk
– elk mate van betrokkenheid bij de uitvoering van opdrachtgever is mogelijk
– gegarandeerde aanlevering van de data aan de TTP Mediquest en ZorgkaartNederland en TTP
– aanknopingspunten voor verbetering door toegevoegde belangvragen (wat vinden uw klanten echt belangrijk)
– toevoegen van uw eigen vragen is mogelijk

Er zijn meerdere uitvoeringsvarianten o.a.:

– Online dataverzameling
– Schriftelijke dataverzameling
– Mixed mode
– Telefonische interviews
Bij een online meting hebt u realtime inzicht in de uitkomsten d.m.v. uw eigen dashboard. U ontvangt een factsheet met een samenvatting van de resultaten.

Kosten?

We kunnen al een PREM wijkverpleging meting met/voor u uitvoeren vanaf €250.

Meer weten?

Meer weten over de PREM Wijkverpleging en de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met Berthe te Velde (b.p.te.velde@rug.nl) voor een voorstel op maat.
Of vraag informatie aan via het informatieformulier.

ARGO: onafhankelijk, valide en betrouwbaar patiëntervaringsonderzoek.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!