Opdrachtgevers

Ineen: Samenwerking rondom kwetsbare ouderen.
Procesevaluatie Doorzettingsmacht. Door deze evaluatie hoopt het Zorginstituut meer inzicht te krijgen in de verwachtingen van partijen over het proces, hoe zij het beleefd hebben en hoe de rol, de handelwijze en het expertiseniveau van het Zorginstituut en de Kwaliteitsraad overgekomen zijn.
ARGO helpt het Kinderfonds bij het uitstippelen van een nieuwe meerjarenstrategie.
Voor Stichting Kind en Ziekenhuis heeft ARGO de criteria voor de Smiley geactualiseerd.
In het kader van het kwaliteitsbeleid voert ARGO elke twee jaar een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit bij het Thomashuis. Samen met de zorgondernemer kijken we naar de verbeterpunten.
Ministerie van VWS: Onderzoek naar de informatiebehoefte van patiënten over paramedische zorg en onderzoek naar samenwerkingsverbanden rond kwetsbare ouderen
Alle poliklinische apotheken meten de patiëntervaring met ARGO.
Concernrapportages over de kwaliteit van alle Thomashuizen en Herbergiers in Nederland.
Stichting Bedrijfsfonds Apotheken
                                                                                              Tussen Wal & Schip: onderzoek naar problemen in de langdurige zorg voor mensen met psychische problemen.
Zorgverzekeraars Nederland
Meten van cliëntervaringen in de GGz.
Meten èn verbeteren in de huisartsenpraktijk.
Wat is de patiëntervaring met de huisartsenposten van SHR? En hoe is de medewerkerstevredenheid?
Advisering over zorg- en patiëntenbeleid bij de Provincie Groningen.
ARGO helpt Futurazorg bij het opzetten van een kwaliteitssysteem.
Concern- en trendrapportages over de CQI verzorging, verpleging en thuiszorg.
Voor Evean verricht ARGO onderzoek naar de ervaringen van cliënten en medewerkers.
Samen met DEKRA zorgen we voor de accreditering van apotheekhoudende huisartsen.
Ministerie van Defensie: ARGO verricht voor verschillende defensie-onderdelen patiëntenonderzoek en verwijzersonderzoek.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!