Opdrachtgevers

Procesevaluatie Doorzettingsmacht. Door deze evaluatie hoopt het Zorginstituut meer inzicht te krijgen in de verwachtingen van partijen over het proces, hoe zij het beleefd hebben en hoe de rol, de handelwijze en het expertiseniveau van het Zorginstituut en de Kwaliteitsraad overgekomen zijn.
ARGO helpt het Kinderfonds bij het uitstippelen van een nieuwe meerjarenstrategie.
Concernrapportages over de kwaliteit van alle Thomashuizen en Herbergiers in Nederland.
Voor Stichting Kind en Ziekenhuis heeft ARGO de criteria voor de Smiley geactualiseerd.
In het kader van het kwaliteitsbeleid voert ARGO elke twee jaar een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit bij het Thomashuis. Samen met de zorgondernemer kijken we naar de verbeterpunten.
Stichting Bedrijfsfonds Apotheken
Alle poliklinische apotheken meten de patiëntervaring met ARGO.
Wat is de patiëntervaring met de huisartsenposten van SHR? En hoe is de medewerkerstevredenheid?
Samen met DEKRA zorgen we voor de accreditering van apotheekhoudende huisartsen.
ARGO verricht voor verschillende defensie-onderdelen patiëntenonderzoek en verwijzersonderzoek.
Zorgverzekeraars Nederland
Meten van cliëntervaringen in de GGz.
Meten èn verbeteren in de huisartsenpraktijk.
Zorgketen Oosterlengte heeft haar meerjarenplannen onderbouwd met een stakeholdersonderzoek van ARGO. Daarnaast meten we de waardering voor maaltijdvoorziening, thuiszorg en intramurale zorg.
Advisering over zorg- en patiëntenbeleid bij de Provincie Groningen.
ARGO helpt Futurazorg bij het opzetten van een kwaliteitssysteem.
Concern- en trendrapportages over de CQI verzorging, verpleging en thuiszorg.
Voor Evean verricht ARGO onderzoek naar de ervaringen van cliënten en medewerkers.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!