Privacy protocol

Verantwoordelijkheid van ARGO

Welke gegevens ARGO over u krijgt, verschilt per onderzoek. Alle gegevens worden veilig en versleuteld bewaard. Ze worden alleen gebruikt voor het aangekondigde onderzoek. De gegevens worden bewaard op Nederlandse servers. Ze worden na afloop van het onderzoek verwijderd.
Voor het uitvoeren van kwaliteitsonderzoek ontvangt ARGO van de opdrachtgever (uw zorgverlener) een versleuteld bestand met de benodigde persoonsgegevens. Niet-versleutelde bestanden of bestanden met persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor uitvoering van het kwaliteitsonderzoek (bijv. BSN of cliëntnummer), worden door ARGO niet verwerkt of opgeslagen. Als u dat wilt, kunt u natuurlijk bij uw zorgverlener informeren welke persoonsgegevens zij aan ons hebben doorgegeven.
Wij delen uw contactgegevens niet met derden. Wij gebruiken uw gegevens ook niet om u op te nemen in ons nieuwsbriefbestand.
ARGO werkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijkheid van de zorgverlener

Voor het uitvoeren van (kwaliteits)onderzoek mag de zorgverlener bepaalde (niet-medische) gegevens doorgeven aan een onderzoeksbureau.
De zorgverlener is verantwoordelijk voor correct gebruik van persoonsgegevens van zijn cliënten.  De zorgverlener moet vooraf toestemming vragen aan zijn cliënt/patiënt of zijn/haar persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor het uitvoeren van een (kwaliteits)onderzoek. Indien de cliënt geen toestemming geeft, mogen diens persoonsgegevens niet aan ons worden doorgegeven.
Meer weten? Neem contact op met Berthe te Velde, b.p.te.velde@rug.nl Of bel 06 – 55 257 004.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!