Our Blog

Landelijke actualisatie zorg kwetsbare ouderen

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft ARGO een onderzoek gestart naar samenwerking rond kwetsbare ouderen thuis. Het doel is om samenwerkingsverbanden letterlijk ‘in kaart’ te brengen: de resultaten worden gepresenteerd op een kaart van Nederland. Daarmee worden ervaringen van samenwerkingsverbanden rond kwetsbare ouderen voor iedereen toegankelijk.

Zorg voor kwetsbare ouderen volop in beweging
Peter van Linschoten, directeur van ARGO: ‘In 2016 hebben we een landelijke inventarisatie gemaakt van samenwerkingsinitiatieven rond kwetsbare ouderen thuis. Er bleek in de praktijk ontzettend veel te gebeuren, maar er waren ook veel knelpunten.

Plan van Aanpak
Daarom is het ‘Plan van Aanpak Zorg voor Kwetsbare Ouderen’ opgesteld, dat we momenteel met 13 koepelorganisaties in zorg en welzijn uitvoeren. Voor het Ministerie van VWS sluit dit Plan van Aanpak aan op het Programma Langer Thuis en toen was het een kleine stap om de verbinding leggen.’

Ook meedoen?
Het onderzoek vindt in januari 2019 plaats. Ter voorbereiding heeft ARGO alle contactpersonen van de inventarisatie uit 2016 opnieuw benaderd per mail.

Heeft u geen mail ontvangen, maar werkt u wél in een samenwerkingsverband voor kwetsbare ouderen? Meld u dan aan voor het onderzoek bij ARGO via a.w.de.groot@rug.nl ovv ‘onderzoek samenwerking kwetsbare ouderen’.

De rol van ARGO
ARGO heeft een ondersteunende rol bij de uitvoering van het Plan van Aanpak Zorg voor Kwetsbare Ouderen. Vanuit ARGO begeleiden Berthe te Velde en Peter van Linschoten een werkgroep op het terrein van het geïntegreerde zorg- en dienstenaanbod, een werkgroep die zich buigt over de taken en rollen, en een deelproject om de dialoog over kosten & baten op gang te brengen. Ook vervult ARGO het voorzitterschap van een projectgroep waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!