Our Blog

ARGO onderzoekt rol wijkverpleging in JZOJP

De essentie van Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (zoveel mogelijk dichterbij huis en indien nodig geconcentreerd wat verder weg) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health).
Om de JZOJP-afspraken die zijn vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord (HLA) wijkverpleging 2019-2022 te realiseren, is een Taakgroep opgericht met ActiZ (trekker), ZN, VNG, NZa en V&VN.
De Taakgroep heeft onderzoeksbureau ARGO gevraagd om de volgende vraag te onderzoeken:
Op welke wijze  kan meer weging/duiding aan de bestaande regionale initiatieven/goede voorbeelden voor JZOJP worden gegeven, specifiek voor wijkverpleging/VVT? Wat maakt een initiatief succesvol (of juist niet – de belemmeringen), uit welke elementen is dit opgebouwd en hoe kunnen we zorgen voor betere opschaling naar andere regio’s?
De resultaten worden eind juli aangeboden aan VWS.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berthe te Velde b.p.te.velde@rug.nl
Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!