Naastbetrokkenen in beeld

Cliënt + naastbetrokkene + zorgverlener = goede zorg!?
Goede gezondheidszorg richt zich in de behandeling en begeleiding niet alleen op de cliënt of patiënt maar heeft ook oog en vooral ook oor voor familieleden en vrienden. Daarbij maakt het niet uit of we het hebben over jonge of oude mensen, psychische of lichamelijke aandoeningen, te genezen of chronisch.
In zorgsituaties is de som ‘patiënt + naastbetrokkenen + zorgverlener’ velen malen groter dan de som ‘patiënt + zorgverlener’. Naastbetrokkenen kennen de persoon om wie het gaat,  in goede en minder goede doen. Steeds meer zorgverleners  realiseren zich de toegevoegde waarde van het betrekken van naastbetrokkenen bij de behandeling of de begeleiding die ze bieden en passen hun werkwijze daarop aan.
Maar doen ze dat op een goede manier? Voelen naastbetrokkenen zich daadwerkelijk gezien en gehoord? In opdracht van een GGz zorgaanbieder van geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorgin in de drie noordelijke provincies heeft ARGO BV, in samenwerking met de Familieraad, een onderzoek uitgevoerd onder naastbetrokkenen van cliënten.
In het voorjaar van 2014 zijn de naastbetrokkenen van cliënten van drie verschillende afdelingen benaderd voor een vragenlijstonderzoek. Met behulp van 24 gesloten en open vragen is hun ervaringmet de begeleiding in kaart gebracht en zijn hun verbetersuggesties geïnventariseerd.  Voor de familieraad en management en medewerkers van de betrokken afdelingen heeft dit onderzoek een schat aan informatie opgeleverd. ‘Sommige dingen weet je eigenlijk wel, maar nu staat het dan op papier’.
Voor deze GGz zorgaanbieder is duidelijk dat onderzoek onder de naastbetrokkenen een serieuze plaats verdient in het systeem van de kwaliteitstoetsingen.
Onderzoek onder naastbetrokkenen is waardevol voor de organisatie, de cliënten/patiënten en de naastbetrokkenen. De uitkomsten dragen bij aan betere afstemming en kwaliteit van het zorgaanbod en de dienstverlening.
Voor meer informatie over onderzoek onder naastbetrokkenen kunt u contact opnemen met Berthe te Velde, telefoonnummer 050 – 363 6503. Of vul het informatieformulier in.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!