Noorderzorg

Noorderzorg

    Dat is de naam van een nieuwe zorgaanbieder in Noord Groningen die in 2018 is ontstaan vanuit ‘t Gerack en Van Julsingha. Peter van Linschoten van ARGO is als procesbegeleider betrokken bij de fusie. Vanuit deze rol ondersteunt hij Noorderzorg bij het opzetten van de nieuwe Raad van Toezicht, de cliënten-medezeggenschap, de communicatie in het fusieproces en het begeleiden van een fusiewerkgroep.

    This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!