Patiëntervaringen en CQI/PREM meting – referenties

Ervaring en referentiegegevens

ARGO heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met de CQI en PREM. We beschikken daardoor over relevante referentiegegevens voor de belangrijkste CQI-PREMvragenlijsten. Het betreft onder andere:
CQI Verpleging en Verzorging
CQI Zorg Thuis
CQI Hulp bij het Huishouden
CQI Kraamzorg
CQI Opvang
CQI GGZ (Bescherm Wonen; Begeleid Zelfstandig Wonen; Ambulant; Klinisch)
CQI Diabetes
CQI Huisartsenzorg Verkort
CQI Huisartsenposten
PREM Farmacie
PREM Medisch Specialistische Zorg
PREM Chronische Zorg
Alle vragenlijsten zijn te vinden op de site van het Zorginstituut Nederland.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!