Medewerkersonderzoek – Mogelijkheden

Medewerkerstevredenheid

Hoe ervaren de medewerkers van uw organisatie de cultuur, de ontwikkelingsmogelijkheden en de werksfeer? Ons medewerkersonderzoek geeft betrouwbaar inzicht in hun ervaringen. Samen met u maken we een selectie uit onze bibliotheek met gevalideerde vragen. Daarmee combineren we maatwerk met kwaliteit.
De uitkomsten worden gepresenteerd in een begrijpelijke infographic, inclusief een benchmark met andere organisaties. Via een dasboard kunt u ‘live’ de respons volgen.
Indien gewenst combineren we uitkomsten van cliëntonderzoek en medewerkersonderzoek tot nieuwe inzichten.
Contactpersoon: Peter van Linschoten (c.p.van.linschoten@rug.nl)

Vitaliteit

Onze collega dr Berry van Holland is gespecialiseerd in onderzoek naar vitaliteit en inzetbaarheid.
Contactpersoon: Berry van Holland b.j.van.holland@rug.nl

Cultuurscan

Contactpersoon: Rinze Bouius (r.bouius@triade.umcg.nl)

In gesprek over Lerend Vermogen

De wendbaarheid van uw organisatie vormt een cruciale factor in overleving. Is uw organisatie in staat om zich aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden? Voor ons is wendbaarheid hetzelfde als ‘lerend vermogen’. Door middel van inspirerende werkvormen maken we een beeld van het lerend vermogen in uw organisatie. In een focusgroep ontwikkelen we samen met medewerkers ideeën om het lerend vermogen en de wendbaarheid van uw organisatie te vergroten.
Contactpersoon: Peter van Linschoten (c.p.van.linschoten@rug.nl)

Diversity Icebreaker ©

Diversity Icebreaker is een gecertificeerde methode om binnen een team cultuurverschillen bespreekbaar te maken én te benutten. De methode bestaat uit een workshop van 4 uur, waarin met humor inzicht wordt verkregen in de sterke punten en de valkuilen. Het resultaat is concrete handvatten om met elkaar de teameffectiviteit te vergroten.
Contactpersoon: Peter van Linschoten (c.p.van.linschoten@rug.nl)

Insights Sessie

Wilt u op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten op het vakgebied van HR, medewerkerstevredenheid of arbeidsmarkt? Dankzij ons netwerk met Aletta Jacobs School of Public Health, UMCG en Triade Advies beschikken we over de relaties om uw organisatie in een ‘Insights Sessie’ bij te praten.
Contactpersoon: Peter van Linschoten (c.p.van.linschoten@rug.nl)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!