Our Blog

Mantelzorgers GGz in beeld

Ernstige psychische problemen zijn niet alleen voor iemand die dat overkomt ontwrichtend en ingrijpend. Zij hebben een duidelijke invloed op de naastbetrokkenen: familie, vrienden een andere naasten.

Er is vaak weinig begrip voor deze ‘belasting’. In het contact met de hulpverlening gaat de aandacht in eerste instantie uit naar de patiënt. Dat is begrijpelijk, maar na de behandeling komt de patiënt terug in zijn sociale omgeving. Zorg en aandacht voor die omgeving kan zorgen voor een stabielere thuissituatie. Meer aandacht voor de zorgen en problemen van naastbetrokken kan bijdragen een kwalitatief betere patiëntenzorg.

ARGO heeft samen met de Familieraad van een GGz zorgaanbieder een methodiek voor klantenfeedback van familieleden/naastbetrokkenen ontwikkeld. Deze naastbetrokkenen spelen doorgaans een belangrijke rol in het zorgproces van de patiënten. Via een internetvragenlijst krijgt u zicht op welke punten naastbetrokkenen zich gesteund voelen en op welke vlakken zij meer ondersteuning verwachten. Met de uitkomsten kunt u aan de slag om uw begeleiding te verbeteren, van ‘patiëntgericht’ naar meer ‘omgevingsgericht’.

Wilt u meer weten hierover? Neem contact op met Berthe te Velde

Lees hier nog meer over Naastbetrokkenen in beeld.

Tags:

Toon reakties (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!