Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Samen leren en verbeteren, werken aan continue kwaliteitsverbetering
In januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuis vastgesteld met als ondertitel Samen leren en verbeteren. Voor het gesystematiseerd meten van cliëntervaringen komt binnenkort (1e kwartaal 2018) een waaier van goedgekeurde meetinstrumenten beschikbaar.
Samen leren en verbeteren, ARGO kan u helpen
Met de waaier en de methode voor lerend vermogen kunnen zorginstellingen in principe, theoretisch, aan de slag en goede zorg leveren binnen het kwaliteitskader. Dat lukt een aantal organisaties ook goed. Maar andere organisaties lopen tegen hindernissen aan: welke meetinstrument is nu geschikt voor de eigen organisatie, hoe vorm je uitvoerende teams om tot lerende teams? Bij die vragen kunnen wij u helpen!
ARGO kan cliëntervaringen meten met elk instrument uit de waaier
ARGO heeft een jarenlange ervaring met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden om ervaringen van cliënten te meten. Elk instrument uit de waaier kunnen wij uitvoeren. Daarbij kijken wij altijd op welke manier een meetinstrument het best passend bij uw organisatie kan worden ingezet. Uitvoering en rapportage worden afgestemd op uw wensen, gericht op het verbeteren van het lerend vermogen van uw organisatie.
ARGO kan u helpen het lerend vermogen van locaties/teams te vergroten
Hoe staat het met het lerend vermogen van uw organisatie? Zijn medewerkers voortdurend bezig om de feedback die ze op allerlei manieren krijgen te gebruiken voor het verbeteren van de kwaliteit? De uitkomsten van een cliëntervaringsonderzoek vormen een prima ’testcase’ om het lerend vermogen van teams vast te stellen en te vergroten. In onze workshop ‘samen leren en verbeteren’ gaan we op basis van de methode voor lerend vermogen aan de slag met een team, gericht op continue kwaliteitsverbetering.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Berthe te Velde (b.p.te.velde@rug.nl)

Of vraag informatie aan via het informatieformulier.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!