De visie staat als een huis, daar kun je op bouwen!

foto hennie sanders

Door Wouter Wieringa

Oosterlengte is een professionele ketenzorgleverancier voor Oost-Groningen. Ketenzorg is zorg verleend door verschillende zorgverleners en helemaal afgestemd op een cliënt met een bepaalde chronische aandoening.

Door middel van die ketenzorg kan optimaal aan de zorgvraag van deze cliënten worden voldaan. Het doel van Oosterlengte is het bieden van verantwoorde zorg, zodat cliënten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven ervaren in een omgeving waarin zij zich thuis voelen.

De uitdaging.

Toen Hennie Sanders in 2000 aantrad als directeur van Oosterlengte kwam ze een veelheid aan uitdagingen tegen die vroegen om een adequate aanpak: ‘Oost-Groningen is een gebied met relatief weinig inwoners en veel vierkante kilometers. Hoe organiseer je hoogkwalitatieve zorg op maat met voldoende specialismen, bereikbaar voor zoveel mogelijk mensen? Hoe hou je dat rendabel in een tijd waarin alles duurder wordt en ook de zorgkosten oplopen?’

Ze dacht vooruit en zocht contact met Peter van Linschoten van ARGO. Hij hielp bij het maken van een Masterplan Huisvesting. ARGO organiseerde voor Oosterlengte een breed onderzoek: ziekenhuizen, huisartsen, woningcorporaties, iedereen werd gevraagd zijn stem te laten horen. Wat is er nodig, wat is wenselijk, wat is betaalbaar? Diezelfde brede blik werd gevraagd van directie, Raad van Toezicht, Management Team, medezeggenschap, cliënten. Ze dachten allemaal mee over kansen en mogelijkheden. ARGO deed onderzoek en kwam met een rapport. En aanbevelingen.

Klaar voor de toekomst.

Nu, veertien jaar later, bouwt ze voort op de fundamenten die toen zijn gelegd. In Winschoten, de kern van het werkgebied, is een nieuw Old Wolde aan het ontstaan, een Expertisecentrum met gespecialiseerde zorg voor complexe ziektebeelden. Old Wolde kent een revalidatiecentrum, een afdeling complexe psychogeriatrie en een afdeling somatiek. Oudbouw wordt deels gesloopt, nieuwbouw vindt letterlijk plaats op de fundamenten die er al lagen. De nieuwbouw is voorzien van aardwarmte en aardkoeling, een duurzame vorm van energieverbruik die voor bewoners een uiterst prettig en tochtvrij leefklimaat schept. Om het Expertisecentrum heen worden in de regio (Scheemda, Nieuwolda, Beerta, Oude en Nieuwe Pekela, Bellingwolde) kleinere verpleeglocaties gevormd met minder bedden dan voorheen. Per ziektebeeld zijn er immers niet heel veel cliënten, maar de diversiteit wordt zo optimaal geborgd. Verder wordt een compleet pakket aan thuiszorg geboden, een hulp-oproepsysteem, is er een winkel voor hulpmiddelen, een ledenservice en een maaltijdservice voor de hele provincie Groningen en Noord-Drenthe. De cliënt profiteert van deze aanpak. In 2016 moeten alle bouwtrajecten af zijn.

Indertijd is er veel zorg en aandacht aan besteed om dat Masterplan goed te doortimmeren. De visie op de zorginfrastructuur staat als een huis. Hennie Sanders heeft er nog dagelijks profijt van.

Waarom ARGO?

Ook voor het ‘dagelijks onderhoud’ klopt Oosterlengte aan bij ARGO. ‘Ze zijn nuchter bij ARGO, leveren maatwerk, de lijnen zijn kort, ze kennen de omgeving, afspraak = afspraak, ze zijn flexibel, hebben een goed netwerk, handelen pro-actief en zijn goed in het verbinden van adviezen aan uitkomsten van onderzoek’. ARGO is gelieerd aan de RUG, dat heeft een gedegen wetenschappeljke meerwaarde. ‘En Oosterlengte haalt wat goed is graag uit de regio. Ook dat is duurzaam ondernemen!’, aldus Hennie Sanders.

Zoals er altijd brood gebakken moet worden, zo moet er altijd onderzocht worden. En bijgesteld. “We blijven verbeteren, we zijn nooit klaar”, besluit Hennie.

Wat doet ARGO voor Zorgketen Oosterlengte?

– onderzoek onder stakeholders (maatwerkonderzoek ter ondersteuning van het bouwbeleid)

– toetsen van cliënt-ervaringen in de huizen en thuiszorg (tweejaarlijks)

– tweejaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoekonderzoek naar de maaltijdservice

– effectonderzoek beeldzorg

 Lees ook: interview met Marijke Koggel (Samenwerkende Amsterdamse Gezondheidscentra)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!